X
تبلیغات
جوان درق
چه شد که شهرمان به 58 شهیدش قناعت کرد؟
برای نفوذ ( فرو رفتن ) به عمق چیزی با نیرویی ثابت  باید سطح تماس را وسیع کرد . مثلا شما از سطح شش متر مربعی راحت تر میتوانی 10 سانت مربع جدا کنی تا از یک متر مربع 10 سانت مربع . و همین قضیه نیز برای بر پا نمودن یک ستون در جهت عکس صدق میکند یعنی یک حجم بر آمده را اول باید سطح تماسش را کم کرد بعد حذفش کرد بدین معنی که اول باید نسبت به قدش نازک شود بعد ان را شکاند .

+ نوشته شده در  جمعه 1393/01/29ساعت 21:50  توسط حم زه رمضانی  | 

حکمت و فلسفه مستقل از سایر علوم اند و علومند که ناشی از آنها میشوند نه اینکه فلسفه از آنها ناشی شود به قول معروف نتیجه دهنده باید از نتیجه داده شده کلی تر باشد و یا اینکه یک رشته حقیقت مشترک از بین چند مفهوم انتزاع شود . مشکلی که اکنون گریبان مکاتب غربی را گرفته چون بین فلسفه و علم مادی مرزی قرار نداده اند ایندو با هم خلط شده اند و باعث سر گردانی و تحیر و ترس عجیب و بنیادی در انسانها گشته اند به همین دلیل است که فیزیکشان الان شده فلسفه شان . این که فلسفه در چهار چوب فیزیک قرار بگیرد خود جفایی بزرگ است در حق عقل و سر نوشت انسانها. تلاش انسان معاصر باید این باشد که در درون حکمت تولید علم بکند مگر نه بیاید ماده ای را کشف کند و بعد به فکر قوانینش بیافتد بدون رجوع به اصل خویش میشود توجیه. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/01/27ساعت 12:43  توسط حم زه رمضانی  | 

درک کردن حرفهای آوینی یعنی یکی باشی مثل خودش بدون کم و کاست در غیر این صورت ادراک گفته هایش حصولی میشود و از علم حضوری که حجاب میجوشد از حصولی چه بیرون آید ؟ خدا داند!

آوینی یعنی زن و بچه و معیشت + هنر + حکمت +خودسازی+ دوری از ریا+ تسلط بر تکنیک + خود آگاهی و بازگشت به خود+ولایت پذیری

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/01/26ساعت 8:42  توسط حم زه رمضانی  | 

از وقتی من به یاد دارم ، هر موبایل و یا فن آوری جدیدی آمد طرفدارانش میگفتند این ته تکنولوژی است . جالب است که همان موبایل بعد از چند مدت بشدت نا کارآمد میشد و دوباره با آمدن موبایل جدید این حرف نیز در مورد آنها تکرار میشد (که این ته تکنولوژیه) .بنده استدعا دارم طرفداران بروز بودن و تکنولوژی همین جا برای ما روشن سازند که بالاخره تکنولوژی چند تا ته دارد؟ و تکلیفشان با ته های پیشین چه میشود ؟ آیا میشود چیزی یک روز ته باشد و روز بعد از ته بودن ساقط شود؟ و سر انجام کسانی که به عنوان ته بودن آن فن آوری مبلغ هنگفتی پرداختند و پس از خریداری آن شی دیگر به ثمن بخس هم نیارزد چیست؟

 

+ نوشته شده در  جمعه 1393/01/22ساعت 17:27  توسط حم زه رمضانی  |